CHALLENGE

คนไทยกินหวานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยปีละ 30 กิโลกรัมต่อคน หรือน้ำตาลวันละ 20 ช้อนชา
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่ WHO แนะนำถึง 3 เท่าตัว ทำให้เกิดปัญหาภาวะโรคอ้วน
เพิ่มขึ้น ในกลุ่มอายุ  15 ปีขึ้นไป พบถึง 1 ใน 10 หรือ 5.5 ล้านคน
ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคไต
โรคหัวใจ ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่เราไม่ควรบริโภคน้ำตาลมากเกินวันละ 4-6 ช้อนชา  เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และเครื่องดื่มทั่วไปตามท้องตลาดมีน้ำตาลเฉลี่ยถึง 9-15 ช้อนชาต่อหนึ่งแก้ว การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานเพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากมื้ออาหารหลัก ก็ได้น้ำตาลมากกว่าปริมาณจำกัดต่อวันถึง 2-2.5 เท่าแบบไม่ต้องพยายาม

SOLUTION

Nudge Prototype

การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากการให้ความรู้ สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือทำอย่างไรให้คนที่รู้แล้ว หันมาสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง
การนำหลักการ Nudge ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ
แต่ยังเป็นบริบทใหม่สำหรับประเทศไทย

Good Factory ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง CBEE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ออกแบบการทดลองเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพื่อทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคหวานในกลุ่มคนวัยทำงาน โดยให้ข้อมูลความรู้ และออกแบบประสบการณ์ในร้านกาแฟเพื่อ Nudge หรือ “สะกิด” ให้คนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

RESULTS

แนวคิดการ Nudge โดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่ถูกต้องช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคหวานในกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มรสหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการทดลองนำร่องพบว่า เมื่อให้ข้อมูลปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มรสหวานประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูลแคลอรี่จากน้ำเชื่อมเทียบเท่าการออกกำลังกาย
แนบไปพร้อมกับเมนู โดยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกจำนวนปัมพ์ (pump) ของน้ำเชื่อมได้เอง คนส่วนใหญ่ตัดสินใจลดหวานลงจากสูตรปกติครึ่งหนึ่งหรือไม่หวานเลย เทคนิคนี้ช่วยให้คนหลุดจากกรอบความเคยชิน ฉุกคิด และเลือกกินหวานน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ

WHAT WE DID

  • Instructional Design
  • Workshop Design
  • Field Research
  • Storytelling and Communication
Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *