innowhale

innowhale พื้นที่เปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกัน


“ หากเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เราก็คือส่วนหนึ่งของปัญหานั่นแหละ innowhale เริ่มจากความตั้งใจอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาสังคมที่อยู่รอบตัว และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองคิดและลงมือทำ โดยเริ่มจากส่วนที่เราทำได้ แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ ก็ตาม ”

สร้างสรรค์ชุมชนนวัตกรรมแบบเปิด

innowhale คือชุมชนออนไลน์ (open innovation platform) ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำเสนอนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นที่การลงมือทำ และรับการสนับสนุนต่อยอดจากความคิดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง (idea to product) หากแนวทางแก้ปัญหานั้นเป็นแนวทางที่มีศักยภาพ

สนับสนุนโดย

อ่านเพิ่ม

หากคุณมีไอเดียแก้ปัญหาสังคมที่อยากลงมือทำจริง